gamla bilder innan de säger goodbye till min dator. har alldeles för många bilder som måste ryka.
min gamla vackra blomma